Fahri Huvaj

17.09.2020

ИстaмбылакІуэ / Yistanblako

Sürgünün sessiz çığlığı: Yistanblako

07.10.2020

Нанэ / Anne

Şocentsuk Ali sürgünleri ve anayurt özlemini anlatıyor: Anne

08.10.2020

Анэдэлъхубзэ / Anadil

Çetin Öner'in ölümsüz eseri: Anadilimi örtün üstüme, Anadilimi örtün! Çıplağım, Üşüyorum.

27.10.2020

Бзэхэр / Diller

Çetin Öner'in kendi sesinden: Bütün dilleri konuşmak isterdim

01.11.2020

Türkçe-Adıgece, Adıgece-Türkçe Sözlük

“Dil candır” demiş Adıgeler, “her lisan ayrı bir can”dır.

22.11.2020

Göç Yolları

Murathan Mungan tüm sürgünlere artık Abazaca ve Adıgece sesleniyor: Düşmesin kimse yılgınlığa,

...
20.12.2020

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.