İletişim

Ek Bilgi

Diyane, Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti tarafından 1920'de İstanbul'da Türkçe ve Çerkesçe yayımlandı. Derginin imtiyaz sahibi Seza Pooh, başyazarı Hayriye Melek Hunç idi. Diyane'nin amacını Hayriye Melek Hunç aşağıdaki sözlerle açıklıyordu:

"Bütün insanlık, özellikle bütün küçük ve zayıf milletler gibi Çerkeslik de bugün ağır ve acı bir sınav dönemi geçiriyor. Biz bunu tüm ağırlığı ve acılığı ile hissediyoruz. Fakat inanıyoruz ki, insanlığı ölçen bu büyük deneyim ne kadar sürerse sürsün, ne kadar çeşitli dönemler geçirirse geçirsin hiç şüphe yok ki zafer sonuçta insanlığın olacaktır.
İsteriz ki, halkımız buna güvensin ve hatta bizim gibi inansın, bunun aksine inanmak; onun için felaketlerin belki de en büyüğü olur."
 
Aynı kaygıları bugün de taşıyoruz ve aynı amaçla tekrar Diyane diyoruz.
Diyane Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun desteği ile hazırlanıyor.
Siz de eserlerinizle Diyane'ye katkı verebilirsiniz.