Abazaca atasözü

26.01.2021

Ахатәыбызшәа иазкәу Ажәаԥҟақәа / Anadili ile İlgili Atasözleri

Mutluluk kaynağım anadilimdir: Anadilimizi konuşalım.

20.02.2021

Ауаҩра, Аешьара, Аидгылара иазкәу Ажәаԥҟақәа / Dostluk, Birlik, Kardeşlik ile İlgili Atasözleri

Çeliği ateşte, arkadaşımızı zor günümüzde tanıdık: Yüzyılların tecrübesinden süzülmüş

...