Ş'ejoque Zafer Sürer'in kendi sesinden: dile gelmek lazım, unutmayın, önce ana dilde...

Ş'ejoque Zafer Sürer'in kendi sesinden: dile gelmek lazım, unutmayın, önce ana dilde...

Адыгабзэ

 

Фыбзэншэмэ
Фыпсэлъэфкъым,
Фигу илъ зыри фхуэӏуэтэфкъым.
Бзэ зэвгъащIэ жызоӏэ сэ,
фрипсалъэ.
Зыщывмыгъэгъупщэ,
нэхъапэр анэдэлъхубзэращ .
Итӏанэ, зыфхуапэ бзэ лӏэужьыгъуэхэмкӏэ,
фрипсалъэ.
Дэтхэнэ зы бзэми пщӏэ хуэфӏщӏ,
Иреӏу и макъ.
Сыт хуэдэ беигъэ бзэ лӏэужьыгъуэхэм щызхэпхыныр гъащӏэм ухэту я макъ.
Бзэхэр щызэхуэгуапэ зы дунейр сыту дуней дахэ.
Бзэншэу хъункъым, зэгъэщӏэн,
ирипсэлъэн хуейщ.
Зыщывмыгъэгъупщэ,
нэхъапэр анэдэлъхубзэращ…

 


Зафэр Сюрер Щ ӏэжокъуэ

Türkçe

 

dilsizseniz,
dillenemezsiniz,
dile gelmez hiçbir ereğiniz.
dillenin derim ben,
dile gelin.
önce ana dilde tabii.
sonra,
dünyanın bütün dillerinde dillenin,
dile gelin.
hiçbir dili yok saymayın,
dile gelsin, dillensin.
nasıl bir zenginliktir dillerin dilleştiği bir yaşam,
dillerin gülüştüğü bir dünya.
dilsiz olmaz,
dillenmek, dile gelmek lazım.
unutmayın,
önce ana dilde...

 


Yazan, çeviren ve seslendiren Ş'ejoque Zafer Sürer

Фрипсалъэ... / Dile gelin... https://diyane.kaffed.org/images/diyane/ZaferSurer.jpg Diyane