Büyük usta Nazım Hikmet Abhazya'yı anlatıyor: İşte geldik gidiyoruz...

 

Абар ҳааин-ҳцоит
абзиараз амшын сашьа
маҷк убӷанҷ шҭаҳхит
маҷкгьы ииаҵәаӡа иҟаз уџьыкхыш
уҳәаадара аҟынтә маҷк
улашара аҟынтәгьы хәыҷӡак
маҷкгьы угәырҩа
акыргьы ҳзеиҭауҳәеит ҳара
умшынтә лахьынҵа иазкны
даҽа маҷк агәыӷра ҳауит
даҽа маҷк ҳуаҩхеит
абар ҳааин-ҳцоит
абзиараз амшын сашьа...

İşte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz
biraz çakılından aldık
biraz da masmavi tuzundan
sonsuzluğundan da biraz
ışığından da birazcık
birazcık da kederinden
bir şeyler anlattın bize
denizliğin kaderinden
biraz daha umutluyuz
biraz daha adam olduk
işte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz...


Назым Ҳиқьмеҭ (27-Цәыббыра-мза 1958 Ҧитсунда Аҧсны) Иеиҭазгаз Ирфан Ахәаҷба - - Оқҭаи Чкотуа
Yazan Nazım Hikmet (27 Eylül 1958, Abhazya) Çeviren İrfan Ahocba - Oktay Chkotua Seslendiren İrfan Ahocba

Абар ҳаан-ҳцоит / İşte geldik gidiyoruz https://diyane.kaffed.org/images/diyane/Nazim_Hikmet.jpg Diyane