Adıgece metin

20.12.2020

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.