Türkçe-Çerkesçe Açıklamalı Sözlük, Çerkesçe öğrenmek ve yazmak isteyen herkes için bir başvuru eseri.

Açumıj Hilmi Özen'in hazırladığı Türkçe-Çerkesçe Açıklamalı Sözlük, sözlükler arasında özel bir yere sahip. Bu eserde 35,000'den fazla Türkçe sözcüğün sadece karşılığı değil, açıklaması da yer alıyor.

1970 yılında Düzce'de doğan Açumıj Hilmi Özen, Abhazya'nın işgal edilmesi üzerine direnişe destek omak için Abhazya'ya gitti. Abhazya'nın bağımsızlığına kavuşmasından sonra Adıgey Cumhuriyeti'ne yerleşti ve Adıge Devlet Üniversitesi Adıge Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu. 2014 yılında Türkçe-Çerkesçe Açıklamalı Sözlük isimli eseri Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü onayı ile Magarin Kitap Basımevi tarafından yayınlandı.

Türkçe-Çerkesçe Açıklamalı Sözlük'ü buradan temin edebilirsiniz: 

Cilt 1 (A-J) (pdf, 3 MB)

Cilt 2 (K-Z) (pdf, 3 MB)

 

Türkçe-Çerkesçe Açıklamalı Sözlük https://diyane.kaffed.org/images/diyane/acumij_hilmi_sozluk.jpg Diyane