Marguş Vezir Savrum'un kendi sesinden...

 

ЕДЖЭ АДЫГЭ

Еджэ Адыгэ.

Уи гум и макъ, Адыгэбзэк1э еджэ.

Ар, ц1ыхур щ1ыгум къызэртехъуэрэ ц1ыхугъэр къызхэщыращ, ик1и и хъумак1уэри уэращ.

Еджэ, ц1ыхугъэр къызыхэщ бзэр уим1эжмэ уздэк1уэр бгъэгъуэщэнщ.

Еджи козмосыр къыбгуре1уэи ущ1ыщы1эр зщомгъэгъупщэ.

Бзэр макъ къудейкъыми, ар ц1ыхугъэм къишэ жьыщ.

Жьым к1эрык1ар л1ахэращ.

 

OKU EY ÇERKES!!!

Ey Çerkes oku.

Yüreğinin sesi olan Çerkesceyle oku.

O, insanlık tarihi boyunca insan olmayı ifade edendir ve sana emanettir.

Oku, insan olmanın kodlandığı dilin olmadan yürüyemezsin ve yolunu şaşırırsın.

Oku ki evreni anla ve var oluş sebebinden kopma.

Dil sadece ses değil insan olma nefesidir.

Nefesten vazgeçenler ölüdür.


 

Yazan, çeviren ve seslendiren Marguş Vezir Savrum

 

 

Еджэ Адыгэ / Oku Ey Çerkes!!! https://diyane.kaffed.org/images/diyane/anadil1.jpg Saniye