Marguş Vezir Savrum'un kendi sesinden...


«ЧЕРКЕС»ЫР ДИШЩ

Мажэ Адыгэр

Къафкъас къафкъас жаӀэурэ

ЯӀэкъым зыдынэсын

Хэхэсыр къызэхажыхь...

ЗэӀычынухэщ мыпхуэдэкӀэ

КӀэрымыкӀхэм къэжыхьым....

ФыкӀэрыкӀ къафкъас къафкъасым

Фешэс ЧЕРКЕСу дэ ди шым

Адыгэр шыуейщи

Хуэфащэр иш тесижынращ!!!

Фешэс Адыгэ ди шы уардэм,

Гугъэр щыпэжынум фыздыдежьэ

ДыщӀэвгъахьэ дыфӀадыгъуам

Къэтедывгъэхиж дэдеижыр.

«Черкес»ыр шыщ «Черкесия»р гугъэ

Адыгагъэр дэ ди гъуазэщ...

Фешэс шыуейхэ мис дэ ди шыр

Дынэсынущ гугъэ нэхум.


 

“ÇERKES” BİZİM ATIMIZDIR

Koşuyor diyaspora Çerkesi

“Kafkas da Kafkas” diyerek,

Amaçsızca, hedefsiz

Arşınlıyorlar her bir yeri…

Çatlayacaklar koşmaktan

Sonlanmazsa bu koşu…

Bırakın şu “Kafkası”

Binin ÇERKES atımıza

Çerkes, ustasıdır at binmenin

Kendi atıdır yakışanı ona!!!

Binin güçlü atımıza

Sürün umudun hayat bulacağı yere

Yetişelim elimizden alınana

Geri alalım bize ait olanı.

“ÇERKES” atımızdır “ÇERKESYA” umudumuz

Çerkeslikse rehberimiz...

İşte atımız binip sürelim

Varalım umudumuza hayat vermeye


Yazan, çeviren ve seslendiren Marguş Vezir Savrum


 

«Черкес»Ыр Дишщ / “Çerkes” Bizim Atımızdır https://diyane.kaffed.org/images/diyane/sahlanan-atlar-1068x712.jpg Filiz