Günlük hayatta kullanılan atasözlerini Adıgece seslendirelim.

 

 

Уи тепIэн еплъи, уи лъэ укъуэдий.
Ayağını yorganına göre uzat.

Зи бзэ IэфIым блэр гъуэмбым къреш.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Жэнэтыр анэм и лъэгу щIэтщ.
Cennet anaların ayağı altındadır.

Псы икIыгъуэм унэмысыу укIэр умыIэт.
Dereyi görmeden paçayı sıvama.

Уи ныбжьэгъур къызжеIи, узихуэдэр бжесIэнщ.
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

 

 


Adıgeceye çeviren ve seslendiren Yemuz Bayazıt Tarakçı

 

Atasözleri / Псалъэжьхэр https://diyane.kaffed.org/images/diyane/yasli_adam_ve_cocuklar_xabezru.jpg Diyane